Terugblik VELON Studiedag

Op vrijdag 10 november was de jaarlijkse studiedag van VELON met als thema “Professionele Netwerken: kennisontwikkeling & kennisdeling”. Tijdens de workshop BRLO: de kracht van samenwerking hebben we met deelnemers gesproken over samenwerking tussen lerarenopleiders vanuit de lerarenopleidingen en schoolopleiders in het po, vo en mbo.

In de praktijk zien we deze gecombineerde beroepsregistratietrajecten steeds vaker in de context van Samen Opleiden in de School. Gezamenlijke registratietrajecten stimuleren de onderlinge samenwerking en dragen bij aan verdere professionalisering van lerarenopleiders.