Reglement van Registratie en Prolongatie BRLO

Per 1 januari 2018 is het Reglement van Registratie en Prolongatie BRLO (kortweg het BRLO-reglement) van kracht voor zowel de (initiële) registraties als de prolongaties. Aanleiding voor dit Reglement was de toename en de diversiteit van de registratietrajecten. In het BRLO-reglement is vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is. Het Reglement is tot stand gekomen met inbreng van VELON, het VELON-bestuur, de klankbordgroep, beoordelaars, een jurist en de Stichting Onderwijsgeschillen. Met dit reglement zetten we weer een volgende stap in de kwaliteitsversterking van de Beroepsregistratie Lerarenopleiders.

Het BRLO-reglement vind je op onze BRLO-website, in het menu ‘Registratie’bij documenten. Conform het Reglement heeft de onlangs ingestelde commissie voor kwaliteitsborging de nieuwe naam Registercommissie gekregen, zoals je ziet in onze InfoBRLO van november 2017.