Registratietrajecten

Op deze pagina vind je informatie over:

  • Start- en terugkombijeenkomsten voor kandidaten die zich individueel willen registreren in Het Beroepsregister Lerarenopleiders (BRLO);
  • Lopende registratietrajecten voor kandidaten die zich via een traject bij een opleidingsinstituut of -school willen registreren.

 

Start- en terugkombijeenkomsten voor individuele kandidaten

VELON organiseert zelf geen begeleidingstrajecten. Wel biedt VELON-BRLO voor individuele registratiekandidaten enkele keren per jaar start- en terugkombijeenkomsten aan. Dit is dus géén coachings-/begeleidingstraject en is niet verplicht, maar voorziet wel in de nodige informatie en uitwisselingsmogelijkheden.

Programma
Toelichting op beroepsstandaard, beroepsregistratie en de registratieprocedure; met o.a.:
– Inhoudelijke uitwisseling over de beroepsstandaard met collega-lerarenopleider(s) als start voor de registratieaanvraag.
– Afspraken over inleveren en beoordelen van de registratieaanvraag.

Kosten
Aan de start- en terugkombijeenkomsten zijn de volgende kosten verbonden:
€125 (VELON-leden)
€175 (niet-leden)

Heb je belangstelling om een start- of terugkombijeenkomst te volgen? Maak je interesse kenbaar met het belangstellingsformulier.

Lopende registratietrajecten

(Met contactpersoon per opleidingsinstuut)

De trajecten hieronder worden door verschillende opleidingsaanbieders aangeboden ten behoeve van beroepsregistratie. De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de aanbieder. VELON-BRLO heeft dit aanbod opgenomen in het overzicht, nadat is vastgesteld dat in het traject wordt toegewerkt naar een registratieaanvraag volgens de gestelde criteria.

Aeres Hogeschool Wageningen, Stan Frijters
Christelijke Hogeschool Ede, Roel van Swetselaar
Fontys Lerarenopleidingen Tilburg (FLOT), Anette de Ruiter
Fontys PTH, Nico Blaauwendraat
Hogeschool van Amsterdam, Evelien van Geffen
Hogeschool Driestar, Peter Ruit
Hogeschool Inholland Amstelveen, Monique Bekker
Hogeschool Inholland Den Haag, Janna Luns
Hogeschool Rotterdam (doorlopend), Mirna van der Hoeven
Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes – AOS, Hannah Wielenga
Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes – ROCMN, Hannah Wielenga
Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes – Schoolopleiderstraject, Hannah Wielenga
Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes – Utrechtse Lerarenopleider 2017, Hannah Wielenga
Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes – Utrechtse Lerarenopleider 2018, Hannah Wielenga
Hogeschool Zeeland, Marjan Glas
Meerwegen Scholengroep, Henny de Wit
NCOI opleidingen, Linda Steffens
NHL (doorlopend), Magda Maarleveld
De Nieuwste Pabo, Paul Hennissen
Ros Rijnland, Simone Pronk
Saxion Pabo Enschede (doorlopend), Edmée Suasso
Universitaire Lerarenopleiding Tilburg/ Tilburg University, Marije van Amelsvoort
VU Amsterdam (doorlopend, zie website), Jurriën Dengerink
Wageningen Universiteit, Jolanda Ruisbroek (secr.)
Windesheim, Kees van Someren
Windesheim Schoolopleiders, Janny Lensen

Nieuwe registratietrajecten

Organiseer je een registratietraject bij jouw opleidingsinstituut of -school, maar staat dit (nog) niet in bovenstaande lijst? Meld het traject aan via deze link.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com