Registratie

Als lerarenopleider sta je aan de basis van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Met jouw enthousiasme, vaardigheden, kennis en ervaring geef je (aanstaande) leraren de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen als onderwijsprofessional. Lerarenopleider zijn, is een mooi, uitdagend en belangrijk beroep.

We nodigen alle lerarenopleiders van harte uit om door registratie te laten zien dat ze zich verbonden voelen met andere beroepsgenoten. Met registratie krijg je meer zicht op je eigen functioneren en ontwikkeling én laat je zien dat we met elkaar een professionele betrokken ontwikkelingsgerichte beroepsgroep vormen. Welkom!

Voor wie?

Lerarenopleiders zijn werkzaam bij of ten behoeve van instituten of scholen waar (aanstaande) leraren opgeleid worden. Het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren behoort substantieel en structureel tot hun kerntaak.

Je bent als lerarenopleider registreerbaar als je de Beroepsstandaard Lerarenopleiders (VELON, 2012) onderschrijft en in relatie hiermee aantoont dat je

  • een visie hebt op het beroep ‘lerarenopleider’ in relatie tot de grondslag;
  • adequaat functioneert op de vier bekwaamheidsgebieden;
  • bereid bent je als lerarenopleider verder te ontwikkelen aan de hand van persoonlijke professionaliseringsbehoeften.

 

Registreren als lerarenopleider

Iedere lerarenopleider die zich op bovenstaande criteria wil en kan verantwoorden, mag een registratieaanvraag indienen. Om de registratie zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken is de registratieprocedure in 2015 sterk herzien. Hij is flexibeler geworden, er is meer maatwerk mogelijk en de aansluiting op de praktijk is verbeterd. Klik op de animatie en je ziet in 3 minuten hoe registratie nu in zijn werk gaat.

De registratieprocedure is ook beschreven in een brochure.

 

 

Aanmelden voor beroepsregistratie lerarenopleiders

Wil jij je ook aanmelden om je te registreren als lerarenopleider? Welkom! Na het invullen van je gegevens ontvang je een toegangslink per mail waarmee je je aanmelding volledig kunt maken.

Je kunt je aanmelden voor een individueel traject of voor een georganiseerd traject. Als je je aanmeldt voor een georganiseerd traject, verloopt de registratie via de contactpersoon/trajectbegeleider van de betrokken organisatie. Meld je je aan voor een individueel traject, dan neemt het secretariaat van VELON-BRLO contact met je op.

 

Registratie, een vierjarige cyclus

Beroepsregistratie voor lerarenopleiders is een 4-jarig cyclus. Bij de basisregistratie maak je als lerarenopleider inzichtelijk dat je je wilt en kunt verhouden tot de beroepsstandaard en je daarop verder zal ontwikkelen. Als ijkpunt in de registratie is er iedere 4 jaar een moment waarop je als geregistreerde lerarenopleider je eigen functioneren en de ontwikkeling hernieuwd in kaart brengt aan de hand van de beroepsstandaard en de eerdergestelde ontwikkelthema’s.

Op dit moment werken we aan een nieuwe procedure voor dit 4-jaarlijkse moment, passend bij de herziene registratieprocedure. Tot deze is vastgesteld, geldt de bestaande procedure voor herregistratie.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com