Projectbeschrijving

Om te werken aan een landelijke dekking van het BRLO heeft de VELON een subsidieaanvraag gedaan bij OCW en hierop een beschikking ontvangen. De projectleiding is in handen van Anne Marie Klomp-Pardoel en Hans Nederkoorn.

Het doorontwikkelproject Beroepsregistratie Lerarenopleiders loopt tot 2018 en omvat:

  • de herziening van de registratieprocedure (afgerond) en herregistratie;
  • brede implementatie van de beroepsstandaard en bijbehorende registratie in het werkveld;
  • ontwikkeling van een professionaliseringsplatform voor lerarenopleiders;
  • systeem- en organisatieontwikkeling ter ondersteuning van de beroepsregistratie.

 

Vastgesteld is dat lerarenopleiders die al geregistreerd zijn, automatisch worden overgezet naar het nieuwe systeem. Zij worden persoonlijk geïnformeerd, wanneer er veranderingen gaan gelden voor hun (her)registratie.

Maandelijks verschijnt een InfoBRLO met actuele ontwikkelingen, een veelgestelde vraag en een overzicht van de huidige stand van zaken.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com