Uitgangspunten

De registratie in het Beroepsregister Lerarenopleiders (BRLO) is gebaseerd op onderstaande uitgangspunten:

  1. De beroepsgroep lerarenopleiders betreft alle lerarenopleiders die werkzaam zijn bij of ten behoeve van instituten of scholen waar (aanstaande) leraren worden opgeleid;
  2. De kwaliteit van de beroepsgroep is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van lerarenopleiders, opleidingsinstituten, opleidingsscholen en vertegenwoordigende organisaties;
  3. Registratie geeft inzicht in en draagt bij aan de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders;
  4. De beroepstandaard (2012) is het referentiekader voor de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders;
  5. Ontwikkeling wordt zichtbaar in een diversiteit van professionaliseringactiviteiten.

Met onderstaande afbeeldingen brengen we de positie van registratie in beeld.

Registratie is een 4-jaarlijks ijkmoment op de professionaliseringsweg van de lerarenopleider.

Registratie kan gezien worden als een persoonlijk professioneel meerjarenplan. Vanuit de eigen werkcontext beschouwt de lerarenopleider zijn of haar functioneren en ontwikkeling op beroepsniveau. We streven naar een nauwe samenhang tussen de ontwikkelcyclus in de eigen context met op regelmatige basis een managementgesprek (F/B) en de ontwikkelthema’s die gesteld zijn bij de registratie.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com