Nieuwe projectleiders Doorontwikkeling BRLO

Met ingang van 1 december heeft VELON Hans Nederkoorn en Anne Marie Klomp-Pardoel benoemd tot Projectleiders Doorontwikkeling Beroepsregistratie. Samen vervangen zij Joke Kiewiet-Kester die vanaf het begin van het project deze rol heeft vervuld. Joke, Anne Marie en Hans zullen zorgdragen voor een zorgvuldige overdracht. Het VELON-bestuur en de Stuurgroep Doorontwikkeling BRLO zijn Joke erkentelijk voor de bijdrage die ze geleverd heeft aan de doorontwikkeling van het Beroepsregister Lerarenopleiders. Zij wensen Hans en Anne Marie veel succes.