Laat ook zien dat je een lerarenopleider bent!

Hoeveel lerarenopleiders zijn er eigenlijk in Nederland? Om een antwoord te geven op deze vraag hebben we contact gezocht met vrijwel alle lerarenopleidingen en opleidingsscholen in Nederland:

  • (academische) pabo’s
  • eerste- en tweedegraadslerarenopleidingen
  • kunstvakdocentopleidingen
  • docentopleidingen voor lichamelijke opvoeding
  • docentopleidingen voor zorg en welzijn
  • en met alle formele, informele en aspirant-opleidingsscholen voor po, vo en mbo

 

Uiteindelijk hebben we met 205 opleidingen en opleidingsscholen contact gelegd. Per mail, telefonisch en in een aantal gevallen zijn we ook persoonlijk gaan kennismaken.

6.000 lerarenopleiders

Als we alle lerarenopleiders bij elkaar optellen die het opleiden en begeleiden van aanstaande leraren substantieel en structureel tot hun kerntaak rekenen, dan zijn er ongeveer 6.000 lerarenopleiders in Nederland werkzaam. Een flinke groep beroepsgenoten die aan de basis staat van de kwaliteit van ons onderwijs: zij zijn de leraren ván de leraren. Inmiddels zijn 1.059 lerarenopleiders opgenomen in het Beroepsregister Lerarenopleiders. Zij hebben daarvoor aan de hand van de beroepsstandaard inzichtelijk gemaakt hoe ze functioneren en zich professionaliseren als lerarenopleiders. Waarom en hoe hebben ze dit gedaan? Wat heeft het hen opgeleverd? Hoe zien zij de meerwaarde van het beroepsregister?

Videoportretten van geregistreerde lerarenopleiders

In nieuwe videoportretten die we op het VELON Congres van 12 en 13 maart presenteren, laten we geregistreerde lerarenopleiders aan het woord. Vijf verschillende verhalen uit vijf verschillende werkvelden met één gezamenlijke boodschap aan alle collega’s: laat ook zien dat je een lerarenopleider bent! Ben je niet aanwezig op het congres? Dan vind je de videoportretten daarna op homepagina van deze website.