Beroepsstandaard

In 2012 is de beroepsstandaard voor lerarenopleiders vastgesteld door VELON in samenspraak met het beroepsveld. De beroepsstandaard richt zich op alle lerarenopleiders, ongeacht (werk)context, doelgroep of vakdomein. De standaard geldt dus voor opleiders van opleidingsinstituten en voor schoolopleiders binnen alle verschillende onderwijscontexten.

De beroepsstandaard geeft

  • duidelijkheid over de aard van het beroep;
  • een referentie voor de beroepsgroep als geheel;
  • een richtsnoer voor de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders;
  • taal voor een professionele dialoog;
  • een ijkpunt voor beroepsregistratie.

 

 

Grondslag, bekwaamheidsgebieden en perspectieven

De beroepsstandaard bestaat uit een grondslag en vier bekwaamheidsgebieden. De bekwaamheidsgebieden vormen samen een kernachtige beschrijving van het beroep lerarenopleider en geven weer wat je van een gemiddeld ervaren lerarenopleider mag verwachten.

Rondom de beroepsstandaard staan perspectieven op het beroep van lerarenopleider. Deze weergave maakt duidelijk dat lerarenopleiders verschillende taken, rollen of werkcontexten kunnen hebben die de beroepsstandaard inkleuren. De beroepsstandaard ligt aan de basis van de beroepsregistratie van lerarenopleiders.

 

Toelichting en kennisbasis

Via onderstaande afbeelding van de beroepsstandaard opent een tabblad met een toelichting op de afzonderlijke onderdelen in de standaard, gekoppeld aan de kennisbasis voor lerarenopleiders. In de komende jaren wordt de kennisbasis hierzien onder de naam ‘Kennisbasis 2016 – 2020). Te zijner tijd beogen we de nieuwe kennisbasis te integreren in het model. Vooralsnog is deze kennisbasis beschikbaar in de katernen die te vinden zijn op de website van de Velon.

Beroepsstandaardmodelbeletterdklein

Oorspronkelijke uitgave 2012:
VELON (2012). Beroepsstandaard voor lerarenopleiders, referentiekader voor de beroepsgroep.

English version 2012:
> Accounting for the Dutch Professional Standard of Teacher Educators 2012
> Appendix Professional Standard

Uitgave beroepsstandaard 2017:
VELON (2017). Beroepsstandaard

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com