Benoeming registratiecommissie

Voor de kwaliteitsborging van het Beroepsregister Lerarenopleiders (BRLO) hebben we een onafhankelijke registratiecommissie ingesteld. Deze commissie heeft overeenkomstige taken als een examencommissie bij een opleidingsinstituut en ziet erop toe dat registraties aan de geldende voorwaarden voldoen.

Registratiecommissie BRLO

(v.l.n.r.) Anthony Paijmans, Liesbeth Zijlstra, Ciske Davids, Miranda Timmermans (voorzitter VELON)

Wij willen Anthony Paijmans, Liesbeth Zijlstra en Ciske Davids hartelijk welkom heten en bij voorbaat danken voor hun toegezegde inzet.